dilluns, 13 de gener de 2014

Assemblea General

Per acord de la Junta Directiva de l’Associació “Les Guilles, junts pels camins” i tal com estableixen els seus Estatuts, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General  ordinària que se celebrarà el divendres dia 17 de gener de 2014 a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tagamanent a les 20 hores (primera convocatòria) i a les 20’30 hores (segona convocatòria).

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea  General  2013.
2.- Memòria activitats 2013.
3.- Propostes d’activitats per l’ any 2014
4.- Presentació i aprovació de l’ estat de comptes de l’ exercici anterior.
5.- Aprovació altes i baixes de socis.
6.- Renovació càrrecs Junta Directiva.
7.- Precs i Preguntes.
 Per part de la Junta Directiva es convida a qualsevol soci de l’entitat a participar de la renovació dels càrrecs de  la Junta Directiva.
 També es demana a tots els socis facin aportacions per properes activitats de l’ any 2014 i ajudin a la Junta Directiva a la seva Organització.
 En finalitzar l’Assemblea s’oferirà un piscolabis a tots els assistents.

LES GUILLES

FEEC